ZP Šinkora

ZEMNÍ PRÁCE, AUTODOPRAVA

Nabízím různé výkopové práce. Pro příklad výkopy pro inženýrské sítě (plynovody, vodovody, kanalizace), hloubení jímek, bazénů a jezírek, výkopy drenážních rýh aj. Provedu terénní úpravy rovinných terénů.

K Vaší potřebě přistavím kontejnery a přebytečnou zeminu odvezu a dále zlikviduji. Zbavím Vás stavebního odpadu i bioodpadu. Také zajistím přepravu stavebního materiálu.

 

TECHNIKA

Minibagr Kubota

Avia

Komtejner 1,2,3