Demo Webchrudim

Fotogalerie

Redakční systém obsahuje samostatnou funkci fotogalerií. Fotografie lze dělit do samostných kategorií, které si můžete dle svého uvážení pojmenovat a následně do nich nahrávat Vaše fotografie či obrázky (ve formátu JPG). Velikost fotografií není omezena, ale při nahrávání budou všechny fotografie zmenšeny na maximální povolenou hodnotu (1024x768). Zároveň ke každé nahrané fotografii se vytvoří náhledový obrázek o velikosti 200x200 px.

Fotogalerie lze přidělovat samostatně k Vašim vytvořeným stránkám. Ke každé stránce lze přiřadit pouze jednu vytvouřenou samostatnou galerii. Vytvořená galerie lze přidělit k více různým stránkám.

Pozn: Například "Galerie 1" lze přiřadit ke stránce "kontakt", "naše služby" a dalším.